Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

– Tránh được việc sử dụng ngôn luận bừa bãi.   

– Lợi dụng ngôn luận để gây hại cho lợi ích hợp pháp của người khác; cho lợi ích cộng đồng, đất nước.  

– Phát huy được quyền làm chủ công dân góp phần xây dựng Nhà nước, quản lí xã hội.     

* Học sinh nêu đúng hai việc làm thể hiện tự do ngôn luận

– Phát biểu ý kiến trong cuộc họp ở trường, lớp.

– Viết bài đăng báo.

– Góp ý cho hoạt động của trường.

– v.v…

Xem thêm:  Nêu những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Check Also

anh hot girl nu sinh ca tinh 310x165 - Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *