Home / Ôn thi Địa lý / Địa lý lớp 8 / Vì sao các cảnh quan của Châu Á phân hóa từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông?

Vì sao các cảnh quan của Châu Á phân hóa từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông?

Vì sao các cảnh quan của Châu Á phân hóa từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông?

– Do lãnh thổ của Châu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo nên Khí hậu Châu Á thay đổi theo các đới từ Bắc xuống nam do đó các đới cảnh quan cũng thay đổi từ Bắc xuống Nam.

– Khí hậu Châu Á thay đổi theo các kiểu từ vùng duyên hải vào nội địa do kích thước rộng lớn, nhiều núi sơn nguyên cao ngăn chặn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa nên các đới cảnh quan của Châu Á thay đổi từ Tây sang Đông.

Xem thêm:  Nêu đặc điểm rừng thưa; rừng hỗn giao tre nứa và cây gỗ ở Tây Ninh?

Check Also

img luyenthivip - Đặc điểm dân cư của Châu Á

Đặc điểm dân cư của Châu Á

Đặc điểm dân cư của Châu Á – Châu Á châu lục đông dân nhất …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *