Home / Ôn thi Lịch sử / Lịch sử lớp 8 / Trình bày diễn biến Khởi nghĩa Yên Thế

Trình bày diễn biến Khởi nghĩa Yên Thế

Trình bày diễn biến Khởi nghĩa Yên Thế

* Nguyên nhân.

Khi TDP mở rộng phạm vi chiếm đóng Bắc Kì, Yên Thế trở thành mục tiêu bình định của chúng. Để bảo vệ cuộc sống của mình nông dân Yên Thế đã đứng lên đấu tranh.

* Diễn biến: 3 giai đoạn

+ Trong giai đoạn 1884-1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ, chưa có sự chỉ huy thống nhất. thủ lĩnh có uy tín nhất lúc  này là Đề Nắm.

+ Trong giai đoạn 1893-1908, người lãnh đạo là Đề Thám

Thời kì này nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở. Nhận thấy tương quan lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch Đề thám phải giảng hòa với quân Pháp.Thời gian giảng hòa không kéo dài vì ngay từ đầu địch đã ráo riết lập đồn bốt mở cuộc tấn công trở lại.

Lực lượng của Đề Thám bị tổn thất suy yếu nhanh chóng.

Đề Thám phải chủ động xin giảng hòa lần thứ hai. Thực dân Pháp chấp nhận nhưng đưa ra điều kiện ngặt nghèo, buộc nghĩa quân phải thực hiện.

Từ năm 1897-1908 tranh thủ thời gian hòa hoãn, Đề Thám cho khi khẩn đồn điền Phồn Xương, tích lũy lương thực xây dựng quân đôị tinh nhuệ sãn sàng chiến đấu.

+ Giai đoạn 1909-1913: sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội, phát hienj thấy có sự dính líu của Đề Thám, TDP đã tập trung lực lượng, mở cuộc tấn công quy mô lên Yên Thế. Trải qua nhiều trận càn liên tiếp của địch, lực lượng nghĩa quân hao mòn dần. Đến ngày 10/2/1913khi thủ lĩnh Đề Thám bị sát hại phong trào tan rã.

Xem thêm:  Nêu những nhà cải cách tiêu biểu và các đề nghị cải cách của họ vào nửa cuối thế kỉ XIX

* Kết quả: Cuộc khởi nghĩa bị thất bại.

* Nguyên nhân thất bại:- Lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch

– Phong trào mang tính tự phát, chưa có sự liên kết với các phong trào Cần Vương.

* Ý nghĩa:Chứng tỏ khả năng lớn lao của nông dân trong lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Check Also

img luyenthivip - Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. – Trở thành …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *