Home / Ôn thi Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

*Lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật

*Địa bàn:

– Căn cứ chính Bãi Sậy (Hưng Yên).

– Địa bàn hoạt động: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, sang cả Nam Định, Quảng Yên.

*Hoạt động chủ yếu:

+ Giai đoạn từ 1885-1887 xây dựng căn cứ Bãi Sậy, từ đây toả ra khống chế các tuyến giao thông Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Nam Định, Hà Nội – Bắc Ninh, sông Thái Bình, sông Hồng, sông Đuống.

– Nghĩa quân phiên chế thành những phân đội nhỏ 10-15 người trà trộn vào dân để hoạt động.

+ Giai đoạn từ năm 1888 bước vào chiến đấu quyết liệt, di chuyển linh hoạt, đánh thắng một số trận lớn ở các tỉnh đồng bằng.

* Kết quả – ý nghĩa:

– Qua nhiều ngày chiến đấu nghĩa quân đã bị giảm sút nhiều.

– Căn cứ bãi Sậy và căn cứ hai Sông bị Pháp bao vây. Nguyễn Thiện Thuật phải sang Trung Quốc, Đốc Tít phải ra hàng giặc.

– Năm 1892 những người còn lại gia nhập nghĩa quân Yên Thế.

– Để lại những kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng.

Xem thêm:  Nêu những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ?

Check Also

img luyenthivip - Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *