Home / Ôn thi Địa lý / Địa lý lớp 8 / Tây Ninh có các sông lớn nào? Nêu vai trò của sông, rạch, ao, hồ và đặc điểm sông Sài Gòn ở Tây Ninh?

Tây Ninh có các sông lớn nào? Nêu vai trò của sông, rạch, ao, hồ và đặc điểm sông Sài Gòn ở Tây Ninh?

Tây Ninh có các sông lớn nào? Nêu vai trò của sông, rạch, ao, hồ và đặc điểm sông Sài Gòn ở Tây Ninh? 

–  Tây Ninh  có hai sông lớn là sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông

– Vai trò của sông, rạch, ao, hồ: Phục vụ cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt, giao thông vận tải, du lịch.

– Đặc điểm sông Sài Gòn:

+ Bắt nguồn từ đồi  Lộc Ninh ( Bình Phước) chảy vào tỉnh ta với chiều dài là 135 km.

+ Hướng chảy: Đông Bắc-Tây Nam và Tây Bắc –Đông Nam..

+ Những phụ lưu chính là Suối Ngô, suối Sanh Đôi.

Xem thêm:  Đặc điểm địa hình Việt Nam

Check Also

img luyenthivip - Đặc điểm dân cư của Châu Á

Đặc điểm dân cư của Châu Á

Đặc điểm dân cư của Châu Á – Châu Á châu lục đông dân nhất …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *