Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Tại sao nói tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến cái ác ? Qui định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội như thế nào?

Tại sao nói tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến cái ác ? Qui định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội như thế nào?

Tại sao nói tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến cái ác? Qui định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội như thế nào?

a/ Tệ nạn xã hội: là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.

b/ Một số quy định của pháp luât về phòng, chống tệ nạn đánh bạc,ma túy mại dâm.

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức;

Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy… Người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.

Mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm…

Xem thêm:  Nêu những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Check Also

img luyenthivip - Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *