Home / Ôn thi Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / Tại sao các sĩ phu Việt Nam lại noi gương Nhật Bản

Tại sao các sĩ phu Việt Nam lại noi gương Nhật Bản

Tại sao các sĩ phu Việt Nam lại noi gương Nhật Bản.

  – Nhật Bản đã tiến hành cải cách Minh Trị năm 1868 đưa nước Nhật thoát khỏi thuộc địa của các nước phương Tây và từ đó Nhật tiến lên con đường tư bản chủ nghĩa.

  – Trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905), Nhật đã đánh bại nước Nga.

  – Nhật là nước được coi là “đồng chủng, đồng văn” với Việt Nam, có thể dựa vào để đánh Pháp.

Xem thêm:  Vì sao đầu năm 1859 Pháp lại đánh vào Gia Định mà không đánh ra Bắc Kì?

Check Also

img luyenthivip - Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy? *Lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật *Địa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *