Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / So sánh sự giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo

So sánh sự giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo

So sánh sự giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo

+ Giống

  • Đều là quyền chính trị cơ bản của công dân.
  • Đều là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
  • Đều là phương tiện để công dân tham gia quane lí nhà nước, quản lí xã hội.

+ Khác

  • Người khiếu nại là người trực tiếp bị hại.
  • Người tố cáo là mọi công dân.
  • Tố cáo mọi hành vi xâm phạm
Xem thêm:  Nêu những quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội

Check Also

thaohuyen3 5223722 1024x682 1 310x165 - Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *