Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Pháp luật là gì? Vì sao mọi người “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”?

Pháp luật là gì? Vì sao mọi người “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”?

Pháp luật là gì? Vì sao mọi người “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”?

a/ Pháp luật: Là những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

b/ Vì sao mọi người  “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”?

+ Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

+ Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

+ Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau trước pháp luật. Vì vậy, mỗi công dân cần phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật, bắt buộc sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật.

Xem thêm:  Tệ nạn xã hội là gì?

Check Also

7225 1494911290059 1017 310x165 - Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *