Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? Ý nghĩa?

Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? Ý nghĩa?

Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? Ý nghĩa?

1. Pháp luật là:  

  • Các qui tắc xử sự chung;
  • Có tính bắt buộc;
  • Do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

2. Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng, một tập thể nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ

3. Qui định của một tập thể:

  • Phải tuân theo qui định của pháp luật;
  • Không được trái với pháp luật.

4. Ý nghĩa:

– Giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất hành động;

– Xác định trách nhiệm, quyền lợi của mọi người;

– Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một hướng chung.

Xem thêm:  Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Check Also

7128 1494911290046 1013 310x165 - Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *