Tả con lợn em biết

Đề bài: Tả con lợn em biết Tả con lợn – Bài làm 1 Nhà em có nuôi rất nhiều loại vật nuôi khác nhau có con chó, con gà, con trâu, con vịt… Nhưng …

Tả con trâu mà em biết

Đề bài: Tả con trâu mà em biết Tả con trâu – Bài làm 1 Trong các loại vật nuôi trong gia đình em thì em luôn yêu thích nhất con trâu. Bởi con trâu …

Tả con gà trống lớp 4

Đề bài: Tả con gà trống lớp 4 Tả con gà trống lớp 4 – Bài làm 1 Nhà em có nuôi một đàn gà trong đàn gà em thích nhất là con gà trống. …

Tả cơn mưa rào mùa hạ

Đề bài: Tả cơn mưa rào mùa hạ Tả cơn mưa rào mùa hạ – Bài làm 1 Khi mùa hè tới thường xuất hiện những cơm mưa rào mùa hạ- Cơn mưa rào mùa …

Tả con mèo mà em biết

Đề bài: Tả con mèo mà em biết Tả con mèo – Bài làm 1 Nhà em có nuôi một con mèo tên nó là Xu Xu. Con mèo Xu Xu là món quà mà …

Tả con chó em biết

Đề bài: Tả con chó em biết Tả con chó – Bài làm 1 Nhà em có một con chó đó chính là món quà mà ba em đi công tác về tặng cho em …

Tả quả chuối mà em từng thấy

Đề bài: Tả quả chuối mà em từng thấy Tả quả chuối – Bài làm 1 Trong những loại quả em đã thưởng thức thì em thích nhất là quả chuối bởi quả chuối vừa …

Tả quả cam lớp 5 

Đề bài: Tả quả cam lớp 5  Tả quả cam lớp 5 – Bài làm 1 Mỗi mùa thu tới là mùa có nhiều loại hoa quả thi nhau chín rộ, trong những hoa quả …

Tả quả xoài mà em từng biết

Đề bài: Tả quả xoài mà em từng biết Tả quả xoài – Bài làm 1 Nước ta có nhiều loại hoa quả khác nhau, mỗi loại quả đều có những vị ngon và bản …