Home / Ôn thi Sinh học (page 29)

Ôn thi Sinh học

Tại sao người ta nói “thực vật góp phần chống lũ lụt và hạn hán”? Em làm gì để góp phần bảo vệ đa dạng thực vật ở nước ta ?

img luyenthivip - Tại sao người ta nói “thực vật góp phần chống lũ lụt và hạn hán”? Em làm gì để góp phần bảo vệ đa dạng thực vật ở nước ta ?

Tại sao người ta nói “thực vật góp phần chống lũ lụt và hạn hán”? Em làm gì để góp phần bảo vệ đa dạng thực vật ở nước ta? * Thực vật góp phần hạn chế hạn hán, lũ lụt vì: + Hệ rễ cây rừng hấp thụ nước …

Read More »