Home / Ôn thi Sinh học (page 10)

Ôn thi Sinh học

So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện? Nêu ý nghĩa của việc hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống của động và con người?

img luyenthivip - So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện? Nêu ý nghĩa của việc hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống của động và con người?

So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện? Nêu ý nghĩa của việc hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống của động và con người? Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện …

Read More »