Home / Ôn thi Lịch sử / Lịch sử lớp 9

Lịch sử lớp 9

So sánh điểm giống và khác nhau của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở Việt Nam

7334 1494911290066 1020 310x165 - So sánh điểm giống và khác nhau của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở Việt Nam

So sánh điểm giống và khác nhau của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở Việt Nam + Giống nhau: – Đều bình định miền Nam, phá hoại miền Bắc và ngăn chặn sự tiếp tế Bắc-Nam.                          + Khác nhau: – Chiến tranh …

Read More »

Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19.12.1946)

nu sinh dak lak xin1115 040129 310x165 - Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19.12.1946)

Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19.12.1946) – Sau khi ký Hiệp định sơ bộ (6.3.1946) và Tạm ước Việt-Pháp (14.9.1946), thực dân Pháp vẫn tiếp tục nổ súng nhằm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần …

Read More »

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

thaohuyen4 4387256 310x165 - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”? So sánh Chiến tranh cục bộ Việt Nam hóa chiến tranh Giống nhau – Đều là chiến lược chiến tranh thực dân mới của Mĩ. – Đều …

Read More »

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

7225 1494911290059 1017 310x165 - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”? So sánh Chiến tranh đặc biệt Việt Nam hóa chiến tranh Giống nhau – Đều là chiến lược chiến tranh thực dân mới của Mĩ, đều sử …

Read More »

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ?

hoaphuong 17 310x165 - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ?

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ? So sánh Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh cục bộ Giống nhau – Đều là chiến lược chiến tranh thực dân mới của Mĩ. – Đều …

Read More »

Tại sao nói chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng với Hiệp định Giơnevơ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta

gai xinh di hoc dep 310x165 - Tại sao nói chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng với Hiệp định Giơnevơ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta

Tại sao nói chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng với Hiệp định Giơnevơ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta – Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong 9 năm kháng chiến chống …

Read More »