Home / Ôn thi Lịch sử / Lịch sử lớp 9

Lịch sử lớp 9

So sánh điểm giống và khác nhau của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở Việt Nam

ao dai2 310x165 - So sánh điểm giống và khác nhau của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở Việt Nam

So sánh điểm giống và khác nhau của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở Việt Nam + Giống nhau: – Đều bình định miền Nam, phá hoại miền Bắc và ngăn chặn sự tiếp tế Bắc-Nam.                          + Khác nhau: – Chiến tranh …

Read More »

Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19.12.1946)

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19.12.1946)

Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19.12.1946) – Sau khi ký Hiệp định sơ bộ (6.3.1946) và Tạm ước Việt-Pháp (14.9.1946), thực dân Pháp vẫn tiếp tục nổ súng nhằm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần …

Read More »

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

photo 0 1510200251964 310x165 - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”? So sánh Chiến tranh cục bộ Việt Nam hóa chiến tranh Giống nhau – Đều là chiến lược chiến tranh thực dân mới của Mĩ. – Đều …

Read More »

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

nu sinh 20181115 040157 310x165 - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”? So sánh Chiến tranh đặc biệt Việt Nam hóa chiến tranh Giống nhau – Đều là chiến lược chiến tranh thực dân mới của Mĩ, đều sử …

Read More »

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ?

thaohuyen8 3713562 310x165 - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ?

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ? So sánh Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh cục bộ Giống nhau – Đều là chiến lược chiến tranh thực dân mới của Mĩ. – Đều …

Read More »

Tại sao nói chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng với Hiệp định Giơnevơ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 12 310x165 - Tại sao nói chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng với Hiệp định Giơnevơ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta

Tại sao nói chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng với Hiệp định Giơnevơ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta – Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong 9 năm kháng chiến chống …

Read More »