Home / Ôn thi Lịch sử / Lịch sử lớp 10

Lịch sử lớp 10

Kết quả, tính chất và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? Yếu tố nào giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Kết quả, tính chất và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? Yếu tố nào giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

Kết quả, tính chất và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? Yếu tố nào giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh? * Kết quả: – Anh chính thức công nhận độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ, nước cộng hoà …

Read More »