Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 (page 2)

Giáo dục công dân lớp 8

Em hiểu gì về câu nói: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết AIDS”. Theo em vì sao phải phòng chống HIV/AIDS?

nu sinh dac lak951610 310x165 - Em hiểu gì về câu nói: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết AIDS”. Theo em vì sao phải phòng chống HIV/AIDS?

Em hiểu gì về câu nói: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết AIDS”. Theo em vì sao phải phòng chống HIV/AIDS? a/ Mọi người hãy tự bảo vệ mình trước hiểm họa của AIDS/,sống lành mạnh,có hiểu biết,có ý thức phòng ngừa. b/ Vì HIV/AIDS: đang là một đại dịch …

Read More »

Tại sao nói tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến cái ác ? Qui định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội như thế nào?

nu sinh 20181115 040157 310x165 - Tại sao nói tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến cái ác ? Qui định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội như thế nào?

Tại sao nói tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến cái ác? Qui định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội như thế nào? a/ Tệ nạn xã hội: là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực …

Read More »