Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8

Giáo dục công dân lớp 8

Pháp luật là gì? Vì sao mọi người “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”?

hinh anh nu sinh cap 3 dep voi goc chup nghieng 310x165 - Pháp luật là gì? Vì sao mọi người “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”?

Pháp luật là gì? Vì sao mọi người “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”? a/ Pháp luật: Là những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo …

Read More »

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 310x165 - Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam? Căn cứ thứ nhất: Hiến pháp là cơ sở nền tảng của hệ thống pháp luật.Các quy định của …

Read More »

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 310x165 - Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận. – Tránh được việc sử dụng ngôn luận bừa bãi.    – Lợi dụng ngôn luận để gây hại cho lợi ích hợp pháp …

Read More »

Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? Có ý kiến cho rằng bất kì ai cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em đúng hay sai? Vì sao?

anh con gai hoc sinh 310x165 - Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? Có ý kiến cho rằng bất kì ai cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em đúng hay sai? Vì sao?

Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? Có ý kiến cho rằng bất kì ai cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em đúng hay sai? Vì sao? a/ Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS vì: – HIV/AIDS đang là đại dịch của thế giới và của Việt Nam. -Đó là căn …

Read More »