Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 7

Giáo dục công dân lớp 7

Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo? Chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác như thế nào?

hinh anh hot girl hoc suong 310x165 - Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo? Chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác như thế nào?

Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo? Chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác như thế nào? Quyền tư do tín ngưỡng, tôn giáo là: Quyền của công dân Có quyền theo hoặc không theo 1 tín ngưỡng tôn …

Read More »

Tại sao phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa? Kể tên các di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

thaohuyen3 5223722 1024x682 1 310x165 - Tại sao phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa? Kể tên các di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

Tại sao phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa? Kể tên các di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới? Phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa vì: –  Bảo vệ tài sản quý của dân tộc …

Read More »