Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 6

Giáo dục công dân lớp 6

Nêu một số ví dụ về việc thực hiện đúng quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

cap nhat nhanhca415 310x165 - Nêu một số ví dụ về việc thực hiện đúng quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

Nêu một số ví dụ về việc thực hiện đúng quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết? Một số ví dụ như: – Thấy một vụ ẩu đả trong trường phải báo liền cho thầy cô. – Thấy …

Read More »

Hãy nêu trách nhiệm của công dân về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?

cap nhat nhan744e7b 310x165 - Hãy nêu trách nhiệm của công dân về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?

Hãy nêu trách nhiệm của công dân về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? Trách nhiệm của công dân là: – Tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. – Tự bảo vệ …

Read More »

Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

anh gai hoc sinh cap 3 de thuong 310x165 - Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết? Một số ví dụ như: – Người lớn đánh đập trẻ nhỏ. – Các bạn trong lớp nói xấu người khác. – …

Read More »

Hãy nêu quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?

hoaphuong 26 310x165 - Hãy nêu quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?

Hãy nêu quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? Quy định của pháp luật quy định như sau: –  Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. – Công dân có quyền …

Read More »