Home / Ôn thi Địa lý / Địa lý lớp 7

Địa lý lớp 7

Đặc điểm kinh tế của châu Âu

7293 1494911290065 1020 310x165 - Đặc điểm kinh tế của châu Âu

Đặc điểm kinh tế của châu Âu Nông nghiệp tiên tiến, có hiệu quả cao do áp dụng khoa học – kỹ thuật và gắn chặt với công nghiệp chế biến. Công nghiệp phát triển rất sớm. Có nhiều sản phẩm nổi tiếng về chất lượng cao. Nhiều ngành công …

Read More »