Home / Ôn thi Địa lý / Địa lý lớp 6

Địa lý lớp 6

Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ Mặt trời mạnh nhất), mà lại nóng nhất vào khoảng 13g?

img luyenthivip - Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ Mặt trời mạnh nhất), mà lại nóng nhất vào khoảng 13g?

Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ Mặt trời mạnh nhất), mà lại nóng nhất vào khoảng 13g? Vì 12g là lúc mặt đất hấp thụ tia nắng Mặt Trời và vào lúc 13g mặt đất bức xạ nhiệt …

Read More »

Đường đồng mức là gì? Dựa vào đường đồng mức có thể biết những đặc điểm gì của địa hình?

img luyenthivip - Đường đồng mức là gì? Dựa vào đường đồng mức có thể biết những đặc điểm gì của địa hình?

Đường đồng mức là gì? Dựa vào đường đồng mức có thể biết những đặc điểm gì của địa hình? Đường đồng mức là những đường nối những điểm có cùng độ cao. Dựa vào đường đồng mức ta có thể biết được độ cao của địa hình >> Tải …

Read More »

Các dạng địa hình

img luyenthivip - Các dạng địa hình

Các dạng địa hình   Núi Đồng bằng Cao nguyên Đồi Hình dạng – Là dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất. – Gồm 3 bộ phận: đỉnh núi, sườn núi, chân núi. Là dạng địa hình thấp, bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng. …

Read More »