Home / Ôn thi Địa lý / Địa lý lớp 6

Địa lý lớp 6

Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ Mặt trời mạnh nhất), mà lại nóng nhất vào khoảng 13g?

nu sinh d0181115 040156 310x165 - Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ Mặt trời mạnh nhất), mà lại nóng nhất vào khoảng 13g?

Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ Mặt trời mạnh nhất), mà lại nóng nhất vào khoảng 13g? Vì 12g là lúc mặt đất hấp thụ tia nắng Mặt Trời và vào lúc 13g mặt đất bức xạ nhiệt …

Read More »

Các dạng địa hình

7175 1494911290053 1015 310x165 - Các dạng địa hình

Các dạng địa hình   Núi Đồng bằng Cao nguyên Đồi Hình dạng – Là dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất. – Gồm 3 bộ phận: đỉnh núi, sườn núi, chân núi. Là dạng địa hình thấp, bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng. …

Read More »