Home / Ôn thi Địa lý / Địa lý lớp 12

Địa lý lớp 12

Chứng minh rằng hoạt động xuất nhập khẩu nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.

unnamed 310x165 - Chứng minh rằng hoạt động xuất nhập khẩu nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.

Chứng minh rằng hoạt động xuất nhập khẩu nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. * Tình hình: – Hoạt động Xuất Nhập Khẩu có nhiều chuyển biến rõ rệt. – Năm 1992, lần đầu tiên cán cân Xuất Nhập Khẩu tiến tới …

Read More »

Chứng minh cơ cấu công nghiệp nước ta đa dạng và đang từng bước thay đổi mạnh mẽ theo hướng ngày càng hợp lí hơn

thaohuyen3 5223722 1024x682 1 310x165 - Chứng minh cơ cấu công nghiệp nước ta đa dạng và đang từng bước thay đổi mạnh mẽ theo hướng ngày càng hợp lí hơn

Chứng minh cơ cấu công nghiệp nước ta đa dạng và đang từng bước thay đổi mạnh mẽ theo hướng ngày càng hợp lí hơn – Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với đầy đủ các ngành quan trọng thuộc 3 nhóm chính: Công nghiệp …

Read More »

Vì sao trong những năm gần đây, điều kiện phát triển chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng hiệu quả lại chưa cao và chưa ổn định? Xu hướng phát triển ngành chăn nuôi?

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Vì sao trong những năm gần đây, điều kiện phát triển chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng hiệu quả lại chưa cao và chưa ổn định? Xu hướng phát triển ngành chăn nuôi?

Vì sao trong những năm gần đây, điều kiện phát triển chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng hiệu quả lại chưa cao và chưa ổn định? Xu hướng phát triển ngành chăn nuôi? Trong những năm gần đây, điều kiện phát triển chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng …

Read More »