Home / Ngữ văn / Văn mẫu lớp 12

Văn mẫu lớp 12

Tổng hợp những bài văn mẫu lớp 12 mới nhất để tham khảo cho học sinh, liên tục cập nhật và chia sẻ nhiều bài viết văn mẫu 12 của học sinh giỏi Văn trên toàn quốc.

Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường

nu sinh dep mo95757972 310x165 - Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường

Tình huống truyện độc đáo trong tác phẩm chính là sự kiện: Tràng một thanh niên nghèo xóm ngự cư đang có nguy cơ ế vợ (tạo hóa đẽo gọt xơ sài) bỗng dưng nhặt được vợ trong nạn đói năm 1945. Câu chuyện xảy ra rất giản dị nhanh …

Read More »