Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Nêu những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Nêu những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Nêu những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Mọi người có trách nhiệm phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Tham gia hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở gia đình và cộng đồng, không tham gia vào các hành vi nguy cơ.

Người bị nhiễm có quyền giữ bí mật về tình trạng nhiễm HIV/AIDS và có quyền không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS.

Xem thêm:  So sánh sự giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo

Check Also

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *