Home / Ôn thi Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / Nêu những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ?

Nêu những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ?

Nêu những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

  – 1902 Phan Bội Châu lên đường vào Nam, sau đó ra Bắc tìm cách liêm lạc với những người có cùng chí hướng

  – 5-1904, thành lập Hội Duy Tân…

  – 1905-1908, tổ chức phong trào Đông du…

  – 8-1908, Pháp-Nhật câu kết, trục xuất các lưu học sinh và Phan Bội Châu về nước… Phong trào Đông du tan rã

  – 6-1912, thành lập Việt Nam Quang phục hội với tôn chỉ mục đích: Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà dân quốc Việt Nam.

  – 1913-1916, VN Quang phục hội muốn gây tiếng vang trong nước để thức tỉnh đồng bào nên đã thực hiện các hoạt động ám sát và đánh úp giặc Pháp. Nhưng kết quả thu được rất hạn chế, lực lượng của hội bị tiêu hao lớn và dần dần ngừng hoạt động.

  – 24-12-1913, Phan Bội Châu bị bắt, phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn.

Xem thêm:  Khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm nào khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương chống Pháp?

Check Also

img luyenthivip - Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy? *Lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật *Địa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *