Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Nêu những biện pháp phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Nêu những biện pháp phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Nêu những biện pháp phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Sống an toàn, lành mạnh, tránh sa vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm.

Khi mượn phải giữ cẩn thận, sử dụng xong phải trả cho chủ sở hữu.

Nếu gây thiệt hại tài sản phải bồi thường theo qui định.

Xem thêm:  Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? Có ý kiến cho rằng bất kì ai cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em đúng hay sai? Vì sao?

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 7 310x165 - Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *