Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng? Vai trò.

Thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng? Vai trò.

Thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng? Vai trò.

Tài sản Nhà nước: là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước quản lí.

Lợi ích công cộng: là những lợi ích dành cho mọi người và xã hội.

Vai trò: có vai trò quan trọng để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Xem thêm:  Tệ nạn xã hội là gì?

Check Also

nu sinh dac lak noi t91 4951610 310x165 - Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *