Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / HIV/AIDS có tính chất nguy hiểm như thế nào đối với loài người?

HIV/AIDS có tính chất nguy hiểm như thế nào đối với loài người?

HIV/AIDS có tính chất nguy hiểm như thế nào đối với loài người?

Hủy hoại sức khỏe, cướp đi tính mạng con người.

Phá hoại hạnh phúc gia đình.

Hủy hoại tương lai, giống nòi dân tộc.

Ảnh hưởng  nghiêm trọng đến kinh tếxã hội của đất nước.

Xem thêm:  Thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng? Vai trò.

Check Also

truong 310x165 - Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *