Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 7 / Đoàn kết tương trợ là gì? Ý nghĩa của đoàn kết tương trợ? Tìm ca dao (tục ngữ, danh ngôn) nói về chủ đề: Đoàn kết tương trợ?

Đoàn kết tương trợ là gì? Ý nghĩa của đoàn kết tương trợ? Tìm ca dao (tục ngữ, danh ngôn) nói về chủ đề: Đoàn kết tương trợ?

Đoàn kết tương trợ là gì? Ý nghĩa  của đoàn kết tương trợ? Tìm ca dao (tục ngữ, danh ngôn) nói về chủ đề: Đoàn kết tương trợ?

a/ Đoàn kết tương trợ:

– Đoàn kết: Thông cảm chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

– Tương trợ: Là sự liên kết đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau tạo nên sức mạnh lớn hơn để hoàn thành nhiệm vụ  cuả mỗi người và làm nên sự nghiệp lớn.

b/ Ý nghĩa: Giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống với những người xung quanh và được người khác giúp đỡ.

– Tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn

– Là truyền thống quí báu của dân tộc ta

Từ khóa tìm kiếm:

  • Đoàn kết và tương trợ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống và công việc?
Xem thêm:  Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?

Check Also

7212 1494911290056 1016 310x165 - Thế nào là môi trường? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên? Cho ví dụ.

Thế nào là môi trường? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên? Cho ví dụ.

Thế nào là môi trường? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên? Cho ví dụ. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *