Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Cộng đồng dân cư là gì? Tiêu chuẩn nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Ý nghĩa?

Cộng đồng dân cư là gì? Tiêu chuẩn nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Ý nghĩa?

Cộng đồng dân cư là gì? Tiêu chuẩn nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Ý nghĩa?

1. Cộng đồng dân cư là toàn thể những người sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính… có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng

2. Tiêu chuẩn nếp sống VH ở cộng đồng dân cư:

– Làm cho đời sống VH tinh thần ngày càng lành mạnh;

– Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp;

– Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng;

– Bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội.

3. Ý nghĩa:

– Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc

– Bảo vệ và phát huy truyền thống VH tốt đẹp của dân tộc

Xem thêm:  Thế nào là tình bạn trong sáng?

Check Also

nu sinh dien do guc hinh 2 310x165 - Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *