Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào đâu để khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Căn cứ thứ nhất: Hiến pháp là cơ sở nền tảng của hệ thống pháp luật.Các quy định của Hiến pháp là nguồn, là căn cứ pháp lí cho tất cả các ngành luật.Luật và các văn bản dưới luật phải phù hợp với tinh thần và nội dung Hiến pháp.Các văn bản pháp luật trái với Hiến pháp đều bị bãi bỏ.

Căn cứ thứ 2: Việc soạn thảo,ban hành hay sửa đổi,bổ sung Hiến pháp phải tuân theo thủ tục đặc biệt, được quy định trong Điếu 147 của Hiến pháp.

Xem thêm:  Nêu tác hại của tệ nạn xã hội

Check Also

cap nhat nhan744e7b 310x165 - Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *