Home / Ôn thi Sinh học / Sinh học lớp 11 / Các nhân tố chi phối sự ra hoa?

Các nhân tố chi phối sự ra hoa?

Các nhân tố chi phối sự ra hoa?

–  Tuổi của cây: Tùy vào giống, loài đến độ thì cây sẽ ra hoa không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh

– Nhiệt độ thấp và quang chu kì:

+ Hiện tượng ra hoa cây phụ thuộc vào nhiệt độ thấp gọi là xuân hóa

+ Cây ngày dài là những cây có thời gian chiếu sáng lớn hơn 12h đồng hồ

+ Cây ngày ngắn là những cây có thời gian chiếu sáng bé hơn 12h đồng hồ

Phitocrom: là sắc tố cảm nhận quang chu kì của thực vật và là sắc tố nảy mầm đối với các hạt mẫn cảm với ánh sáng.

Cơ chế điều khiển hiện tượng xuân hóa và quang chu kì ở thực vật: Cơ chế điều khiển hiện tượng xuân hóa và quang chu kì:

– Do sắc tố cảm nhận quang chu kì (phitôcrôm).

– Phitôcrôm là một loại prôtêin hấp thụ ánh sáng, tồn tại ở 2 dạng:

+ Pđ: hấp thụ ánh sáng đỏ có bước sóng 660 nm.

+ Pđx: hấp thụ ánh sáng đỏ xa có bước sóng 730 nm, có tác dụng làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở …

Xem thêm:  Khái niệm tập tính? Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập tính học được?

Check Also

img luyenthivip - Phân biệt phát triển có biến thái với phát triển không có biến thái?

Phân biệt phát triển có biến thái với phát triển không có biến thái?

Phân biệt phát triển có biến thái với phát triển không có biến thái? Các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *