Home / Thùy Ngân

Thùy Ngân

Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường

nu sinh dac lak951610 310x165 - Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường

Tình huống truyện độc đáo trong tác phẩm chính là sự kiện: Tràng một thanh niên nghèo xóm ngự cư đang có nguy cơ ế vợ (tạo hóa đẽo gọt xơ sài) bỗng dưng nhặt được vợ trong nạn đói năm 1945. Câu chuyện xảy ra rất giản dị nhanh …

Read More »